Namaste Nepal thumb
Muzyką i dal bahtem człowiek żyje


Przystaw nieśmiało ucho do kryształowej ściany melodii i daj się porwać w wir plumkających dźwięków. Możesz sobie też przytupnąć lewą nogą.

Krótki wstęp do muzyki Nepalu. Od tradycji, przez folk i rock po komercyjne hiciory. Co i do jakiej kategorii przypisać, pozostawiam własnemu uznaniu. A, no i jeszcze nie można zapomnieć o bardzo nepalskich pieśniach- Dohori git, czyli śpiewanym przekomarzaniu się między kobietami,a mężczyznami. 


D Ź W  I  E  K    M  E  L  O  D  I  A    R  U  C  H    K  O  L  O  R  Y    S  E  N    U  L  O  T  N  Y